Χρήσιμες πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε μια υγιή και «γεμάτη» ζωή ενώ έχετε χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) ή υποβάλλεστε σε κάθαρση

Πληροφορίες σχετικά
με τη χρόνια νεφρική νόσο

Σύγκριση των μεθόδων κάθαρσης

Ακολουθεί μια σύντομη λίστα με τα οφέλη της κάθε μεθόδου

View resource

Διερεύνηση των επιλογών θεραπείας σας

Ταινία εισαγωγικής παρουσίασης των διαφορετικών επιλογών θεραπείας

View resource

Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε

Ταινία εισαγωγικής παρουσίασης της χρόνιας νεφρικής νόσου

View resource

Αιμοκάθαρση (ΑΚ)

Ταινία για την αιμοκάθαρση (ΑΚ)

View resource

Ζήστε καλά ενώ υποβάλλεστε σε κάθαρση

Ταινία με θέμα τη ζωή με χρόνια νεφρική νόσο

View resource

Ζώντας καλά υπό εξωνεφρική κάθαρση

Τρόποι για να παραμείνετε σωματικά και ψυχικά δυνατοί κατά την πορεία της κάθαρσης σας

View resource

Συνοπτικός οδηγός ορολογίας για τη χρόνια νεφρική νόσο

Ένας συνοπτικός οδηγός ορολογίας της χρόνιας νεφρικής νόσου

View resource

Η διαδρομή της κάθαρσής μου

Ταινία εισαγωγικής παρουσίασης για τη διαδρομή της κάθαρσης

View resource

Επισκόπηση της χρόνιας νεφρικής νόσου και των επιλογών θεραπείας

Μια σύντομη επισκόπηση της νόσου και των επιλογών θεραπείας

View resource

Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ)

Ταινία για την περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ)

View resource