Επόμενα βήματα

Μπορείτε να αξιοποιήσετε σωστά το χρόνο που θα έχετε με την ομάδα των επαγγελματιών υγείας, υποβάλλοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις.

Baxter_DTP_Illustration_ALL-01
Baxter_DTP_Illustration_ALL-02

Λήψη των κατάλληλων πληροφοριών τη σωστή στιγμή

Σκοπός των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι να συμπληρώσουν ό,τι έχετε συζητήσει με την ομάδα των επαγγελματιών υγείας. Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες με ό,τι έχετε ήδη συζητήσει, μπορείτε να λάβετε σημαντικές αποφάσεις για τη θεραπεία σας: 

- να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να ακολουθήσετε θεραπεία

- να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών τύπων θεραπείας

 - να αποφασίσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε με την ίδια θεραπεία

Η επιλογή σας θα πρέπει να εξαρτάται από το τι είναι σημαντικό για σας. 

Baxter_DTP_Illustration_03_0_GR.jpg

Κάντε 3 σημαντικές ερωτήσεις

Όταν τίθεται το ζήτημα να λάβετε αποφάσεις σχετικά με την υγεία σας, σε συνεργασία με την ομάδα των επαγγελματιών υγείας, καλό είναι να κάνετε αυτές τις 3 ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι επιλογές μου;

2. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε επιλογής για μένα;

3. Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη για να μπορέσω να αποφασίσω τι είναι σωστό για μένα; 

Η σύσταση «Κάντε 3 ερωτήσεις» βασίζεται στη μελέτη Shepherd HL, et al. Three questions that patients can ask to improve the quality of information physicians give about treatment options: A cross-over trial., 2011;84: 379-85