Άλλες επιλογές θεραπείας

Μερικές φορές, η μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να αποτελεί μια επιλογή θεραπείας. Για άλλους, η συντηρητική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου χωρίς κάθαρση μπορεί να είναι η κατάλληλη επιλογή.

Τι είναι η μεταμόσχευση νεφρού;

Η μεταμόσχευση νεφρού είναι μια χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ένας υγιής νεφρός από δότη τοποθετείται στον οργανισμό σας. Αυτός ο νέος νεφρός θα φιλτράρει το αίμα σας και θα απομακρύνει τα πλεονάζοντα υγρά όπως θα έκαναν και οι δύο δικοί σας νεφροί εάν ήταν υγιείς.

Επαγγελματίας τομέα υγείας συζητά τη νεφρική κάθαρση

Τι χρειάζεται για μια μεταμόσχευση νεφρού;

Η επιτυχία μιας μεταμόσχευσης νεφρού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν η γενική κατάσταση της υγείας σας είναι καλή, ο ιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι είστε ιδανικός υποψήφιος για μεταμόσχευση νεφρού. Θα σας προτείνει να γραφτείτε στην σχετική λίστα αναμονής ή να αναζητήσετε ζωντανούς δότες, όπως κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Επαγγελματίας τομέα υγείας νεφρολογίας

Πόσο πιθανό είναι να πετύχει μια μεταμόσχευση νεφρού;

Το ποσοστό επιτυχίας μετά από μια μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη, όπως έχει αναφερθεί από το Εθνικό Δίκτυο Μεταμοσχεύσεων των ΗΠΑ, είναι 97% 1 έτος μετά την επέμβαση και 86% 5 έτη μετά την επέμβαση. Ομοίως, το ποσοστό επιτυχίας των μεταμοσχεύσεων νεφρού από αποβιώσαντα δότη αναφέρονται εώς 96% 1 έτος μετά την επέμβαση και εώς 79% 5 έτη μετά.3

Τα οφέλη μιας μεταμόσχευσης νεφρού

Τα οφέλη μιας μεταμόσχευσης νεφρού

Μια επιτυχής μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής σας, συγκριτικά με την κάθαρση.  Δεν θα απαιτείται πλέον κάθαρση, ούτε διατροφικοί περιορισμοί όπως πριν. Ωστόσο, η ζωή μετά τη μεταμόσχευση νεφρού μπορεί να έχει δυσκολίες. Κατά την ανάρρωση από τη μεταμόσχευση νεφρού ενδέχεται να απαιτηθεί ανοσοκατασταλτική αγωγή, την οποία ίσως χρειαστείτε χρόνο να συνηθίσετε. Παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιείτε συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο.

Οι μεταμοσχεύσεις νεφρού ενέχουν κινδύνους.

Τι είναι η συντηρητική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου;

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ενεργητική διαχείριση των συμπτωμάτων της νεφρικής ανεπάρκειας και των συνοδών νόσων, καθώς επίσης και της ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης χωρίς τη χρήση κάθαρσης ή μεταμόσχευσης. Ωστόσο, οι μέθοδοι εξωνεφρικής κάθαρσης μπορεί να εξεταστούν, όπως ενδείκνυται.

Δείτε ακόμα

Περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) κατ’ οίκον

Αν δεν μπορείτε να λάβετε μόσχευμα, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε το ενδεχόμενο της κάθαρσης. Μπορείτε να είστε υπό κάθαρση ακόμη και στο σπίτι. Μάθετε περισσότερα για την περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ).

Αιμοκάθαρση κατ’ οίκον (ΑΚ κατ’ οίκον)

Υπάρχουν περισσότερες από μία μέθοδοι για κάθαρση κατ’ οίκον. Ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε, οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν. Συμβουλευτείτε τον Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί αν η Αιμοκάθαρση κατ’ οίκον διατίθεται τοπικά. Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο.

Αιμοκάθαρση σε κέντρο (ΑΚ σε κέντρο)

Μπορείτε, επίσης, να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε κάθαρση σε κέντρο κοντά στον τόπο διαμονής σας. Μάθετε περισσότερα για την αιμοκάθαρση σε κέντρο (ΑΚ σε κέντρο).